G4S e-koolitus platformi arendus

Turvafirma G4S tuleohtusalaste e-koolituste keskkond büroohoonetele sai loodud sarnaselt Univocuse süsteemile. Koolitusi on võimalik läbida nii tavaarvutis, kui nutitelefonis. Koolitujad lisatkse koolitustele massilist importi kasutades, mis teeb koolituse käivituse ja haldamise kiireks ja mugavaks. Koolituse videod valmistas Smoked Sparrow.

www.univocus.ee/g4s