Teenused

Info sisestamine kodulehele

Seli lasteaed

Sisuhaldussüsteeme on mitmeid, erineva keerukuse ja funktsioonidega. Oleme enamusega neist kokku puutunud ning suudame neis kiirelt orienteeruda. Veebi sisu haldamine pole kuigi keerukas, kuid see võtab aega, ning alati pole mõistlik palgata eraldi töötajat selleks, et kodulehte korras hoida, sisu luua või olemasolevat sisestada. Oma kogemusest lähtuvalt suudame luua optimaalse sisupuu ja teha info hästi struktureerituks ja kergesti leitavaks.

Avaliku sektori kodulehekülje puhul suudame viia selle vastavusse Avaliku Teabe seadusega. Samuti suudame hallatavate asutusete kodulehe viia vastavusse juhtameti nõudmistega, näiteks oleme aidanud Tallinna lasteaedade kodulehekülgi viia vastavusse Tallinna Haridusameti määrustega (http://www.tallinn.ee/kelluke/ või http://www.tallinn.ee/seli/).

  • Kodulehekülje menüüpuu loomine ja info lisamine 25€ tund
  • Päisebänneri ja enotsioonipildi valmistamine eelnevalt saadetud pildimaterjali põhjal 30€ tund