Varundamine, Backup

Minimaalne offline taastamisel

Kodulehe kolimisel ühest serverist teise või vana kodulehe sulgemisel on tarvis kodulehest teha varukoopia. Varukoopia võimaldab hiljem üht või teist materjali, näiteks galeriid või uudistearhiivi uuele lehel avaldada nõnda, et vana leht ei pea olema sel ajal veebist kättesaadav. Samuti võime varundamist teha kokkulepitud graafiku alusel ning vajadusel varukoopia põhjal lehe kogumahus või mingis osas taastada.

  • Lehe ühekordne varundamine – failid ja andmebaas 100€ tund
  • Lehe varundamine kokulepitud graafikuga 100€ kord