Sisu toimetamine

Miks toimetamine on oluline?

Veebilehtede sisu on väga erineva kvaliteediga, mõned tekstid on kergemini loetavad, teised jälle raskemini arusaadavad. Trükkimise käigus juhtub tekstidesse nii kirja-, stiili-, koma-, kui grammatikavigu. Nende vigade tekkimisel on erinevad põhjused, kuid need vead kahjustavad mainet. Mõnikord on keelevigade taga muukeelne taust, mis ei võimalda sellise väikese rahva nagu eestlaste keelt ja vormi lõpuni mõista. Samas ei pea see pisiasi takistama arusaadavust ning tekstide mõistetavust.

Lisaks tekstile on sisus sama tähtsal kohal vormistus, sisu ja pealkirjade suurus, teksti struktuur. Selleks, et see oleks ühtlane ja stiilipuhas parandame lehe toimetamise käigus ära kõik seda laadi vead.

Pildid, helifailid, dokumendid – nende paiknemine, suurus ja paigutus annavad sisu jälgimismugavusele palju kaasa. Kui pildid on liiga suured – nii nagu nad kaamerast tulevad, siis on nende vaatamine pisematel ekraanidel on pea võimatu, sest näeme vaid mõnda osa fotost ja kerimisribad ei luba näha korraga tervikut. Dokumendifailide puhul tuleks failid enamlevinud formaatides avaldada ning nende allalaadimine ja avamine lehel mugavaks teha.